Vị trí hiện tại : Cakhia tv > Cambodian Premier League
Cambodian Premier League
TÓM TẮT LỊCH THI ĐẤU KẾT QUẢ BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng Thứ hạng 1 Phân số 31
Svay Rieng FC arrow

Cambodian Premier League Lịch thi đấu

12.02 15:45
Kirivong Sok Sen Chey logoKirivong Sok Sen Chey

-

Angkor tiger FC logoAngkor tiger FC

-

12.02 18:00
Tiffy Army FC logoTiffy Army FC

-

Phnom Penh FC logoPhnom Penh FC

-

12.03 18:00
ISI Dangkor Senchey FC logoISI Dangkor Senchey FC

-

Visakha FC logoVisakha FC

-

12.03 18:00
Boeung Ket Angkor logoBoeung Ket Angkor

-

Prey Veng logoPrey Veng

-

12.03 18:00
Nagacorp logoNagacorp

-

Svay Rieng FC logoSvay Rieng FC

-

12.09 18:00
Phnom Penh FC logoPhnom Penh FC

-

Nagaworld FC logoNagaworld FC

-

12.09 18:00
Svay Rieng FC logoSvay Rieng FC

-

ISI Dangkor Senchey FC logoISI Dangkor Senchey FC

-

12.10 15:45
Prey Veng logoPrey Veng

-

Kirivong Sok Sen Chey logoKirivong Sok Sen Chey

-

12.10 18:00
Tiffy Army FC logoTiffy Army FC

-

Angkor tiger FC logoAngkor tiger FC

-

12.10 18:00
Visakha FC logoVisakha FC

-

Boeung Ket Angkor logoBoeung Ket Angkor

-

Hiển thị thêm trận đấu >
thứ
CLB
Số trận
W/D/L
W/L
Điểm
1
Svay Rieng FC logoSvay Rieng FC
11
10/1/0
24/9
31
2
Phnom Penh FC logoPhnom Penh FC
11
7/2/2
23/14
23
3
Visakha FC logoVisakha FC
11
7/1/3
21/9
22
4
ISI Dangkor Senchey FC logoISI Dangkor Senchey FC
11
5/1/5
12/20
16
5
Boeung Ket Angkor logoBoeung Ket Angkor
11
4/3/4
28/24
15
6
Tiffy Army FC logoTiffy Army FC
11
4/1/6
17/16
13
7
Prey Veng logoPrey Veng
11
4/1/6
22/22
13
8
Nagacorp logoNagacorp
11
2/4/5
14/23
10
9
Angkor Tiger FC logoAngkor Tiger FC
11
2/2/7
12/24
8
10
Kirivong Sok Sen Chey logoKirivong Sok Sen Chey
11
1/2/8
7/19
5
12.02 15:45
Kirivong Sok Sen Chey logoKirivong Sok Sen Chey

-

Angkor tiger FC logoAngkor tiger FC

-

12.02 18:00
Tiffy Army FC logoTiffy Army FC

-

Phnom Penh FC logoPhnom Penh FC

-

12.03 18:00
ISI Dangkor Senchey FC logoISI Dangkor Senchey FC

-

Visakha FC logoVisakha FC

-

12.03 18:00
Boeung Ket Angkor logoBoeung Ket Angkor

-

Prey Veng logoPrey Veng

-

12.03 18:00
Nagacorp logoNagacorp

-

Svay Rieng FC logoSvay Rieng FC

-

12.09 18:00
Phnom Penh FC logoPhnom Penh FC

-

Nagaworld FC logoNagaworld FC

-

12.09 18:00
Svay Rieng FC logoSvay Rieng FC

-

ISI Dangkor Senchey FC logoISI Dangkor Senchey FC

-

12.10 15:45
Prey Veng logoPrey Veng

-

Kirivong Sok Sen Chey logoKirivong Sok Sen Chey

-

12.10 18:00
Tiffy Army FC logoTiffy Army FC

-

Angkor tiger FC logoAngkor tiger FC

-

12.10 18:00
Visakha FC logoVisakha FC

-

Boeung Ket Angkor logoBoeung Ket Angkor

-

12.16 15:45
Angkor Tiger FC logoAngkor Tiger FC

-

Svay Rieng FC logoSvay Rieng FC

-

12.16 18:00
Tiffy Army FC logoTiffy Army FC

-

Prey Veng logoPrey Veng

-

12.17 15:45
Kirivong Sok Sen Chey logoKirivong Sok Sen Chey

-

Boeung Ket Angkor logoBoeung Ket Angkor

-

12.17 18:00
Nagacorp logoNagacorp

-

ISI Dangkor Senchey FC logoISI Dangkor Senchey FC

-

12.17 18:00
Phnom Penh FC logoPhnom Penh FC

-

Visakha FC logoVisakha FC

-

12.23 15:45
Prey Veng logoPrey Veng

-

Angkor tiger FC logoAngkor tiger FC

-

12.23 18:00
Boeung Ket Angkor logoBoeung Ket Angkor

-

Tiffy Army FC logoTiffy Army FC

-

12.24 15:45
Kirivong Sok Sen Chey logoKirivong Sok Sen Chey

-

Nagaworld FC logoNagaworld FC

-

12.24 18:00
ISI Dangkor Senchey FC logoISI Dangkor Senchey FC

-

Phnom Penh FC logoPhnom Penh FC

-

12.24 18:00
Svay Rieng FC logoSvay Rieng FC

-

Visakha FC logoVisakha FC

-

11.26 18:00
Tiffy Army FC logoTiffy Army FC

4

Kirivong Sok Sen Chey logoKirivong Sok Sen Chey

2

11.26 15:45
Angkor Tiger FC logoAngkor Tiger FC

3

Boeung Ket Angkor logoBoeung Ket Angkor

3

11.25 18:00
Phnom Penh FC logoPhnom Penh FC

0

Svay Rieng FC logoSvay Rieng FC

0

11.25 18:00
Visakha FC logoVisakha FC

1

Nagaworld FC logoNagaworld FC

1

11.25 15:45
Prey Veng logoPrey Veng

0

ISI Dangkor Senchey FC logoISI Dangkor Senchey FC

1

11.05 18:00
Svay Rieng FC logoSvay Rieng FC

1

Tiffy Army FC logoTiffy Army FC

0

11.05 15:45
Angkor Tiger FC logoAngkor Tiger FC

2

ISI Dangkor Senchey FC logoISI Dangkor Senchey FC

1

11.04 18:00
Boeung Ket Angkor logoBoeung Ket Angkor

5

Phnom Penh FC logoPhnom Penh FC

5

11.04 18:00
Nagacorp logoNagacorp

0

Prey Veng logoPrey Veng

4

11.04 15:45
Kirivong Sok Sen Chey logoKirivong Sok Sen Chey

0

Visakha FC logoVisakha FC

2

10.29 18:00
ISI Dangkor Senchey FC logoISI Dangkor Senchey FC

2

Tiffy Army FC logoTiffy Army FC

1

10.29 15:45
Prey Veng logoPrey Veng

0

Visakha FC logoVisakha FC

2

10.29 15:45
Angkor Tiger FC logoAngkor Tiger FC

0

Nagaworld FC logoNagaworld FC

0

10.29 15:45
Kirivong Sok Sen Chey logoKirivong Sok Sen Chey

1

Phnom Penh FC logoPhnom Penh FC

0

10.28 18:00
Boeung Ket Angkor logoBoeung Ket Angkor

1

Svay Rieng FC logoSvay Rieng FC

3

10.22 18:00
Nagacorp logoNagacorp

2

Tiffy Army FC logoTiffy Army FC

1

10.22 18:00
ISI Dangkor Senchey FC logoISI Dangkor Senchey FC

2

Boeung Ket Angkor logoBoeung Ket Angkor

1

10.22 18:00
Visakha FC logoVisakha FC

2

Angkor tiger FC logoAngkor tiger FC

1

10.22 18:00
Svay Rieng FC logoSvay Rieng FC

2

Kirivong Sok Sen Chey logoKirivong Sok Sen Chey

1

10.21 18:00
Phnom Penh FC logoPhnom Penh FC

3

Prey Veng logoPrey Veng

1

thứ
CLB
Số trận
W/D/L
W/L
Điểm
1
Svay Rieng FC logoSvay Rieng FC
11
10/1/0
24/9
31
2
Phnom Penh FC logoPhnom Penh FC
11
7/2/2
23/14
23
3
Visakha FC logoVisakha FC
11
7/1/3
21/9
22
4
ISI Dangkor Senchey FC logoISI Dangkor Senchey FC
11
5/1/5
12/20
16
5
Boeung Ket Angkor logoBoeung Ket Angkor
11
4/3/4
28/24
15
6
Tiffy Army FC logoTiffy Army FC
11
4/1/6
17/16
13
7
Prey Veng logoPrey Veng
11
4/1/6
22/22
13
8
Nagacorp logoNagacorp
11
2/4/5
14/23
10
9
Angkor Tiger FC logoAngkor Tiger FC
11
2/2/7
12/24
8
10
Kirivong Sok Sen Chey logoKirivong Sok Sen Chey
11
1/2/8
7/19
5
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy